Holle wanden                    

De holle wand is een betonelement welke wordt toegepast in de woning- en     utiliteitsbouw voor het realiseren van  kelderwanden, bouwmuren en gevels. Het element wordt op "maat gemaakt", is aan 2 zijden glad afgewerkt en geschikt voor spuitbehandelingen. Op de bouwplaats wordt het element gevuld met beton. U heeft op de bouwplaats geen wandbekisting nodig of - in vergelijking met volle wandelementen - minder kraankosten.

Wapening en beton:

Wapening FeB 500 conform de NEN 6008:1993.
Dekking op de hoofd- en verdeelwapening afhankelijk van de schildikte en gestelde eisen m.b.t. brandwerendheid en milieuklasse.
Betonkwaliteit element B35
Betonkwaliteit vulbeton conform opgave hoofdconstructeur.
Gewicht element (schildikte 2x 50 mm) 250 kg/m zonder vulbeton.

Afmetingen en gewicht:

Standaard element: 

Hoogte max. 3500 mm.                                Lengte max. 8300 mm.
Dikte minimaal 190 en max. 400 mm.        Schildikte min. 50 mm. max. 75 mm.

Afwijkende elementen:

Afwijkende elementen zijn, evenals de standaard elementen, voorzien van 4 vlakke zijden met vellingkant. Bij elementen hoger dan 3,5 m zal 1 zijde in het werk bijgewerkt moeten worden.

Maattoleranties:

Lengte en breedte +11 -11 mm.          - Hoogte +8 -8 mm.
Wanddikte +7 -7 mm.                        - Schildikte +10 -10 mm.
Kromming +1,4 -1,4 mm/ m.             - Haaksheid +10 -10 mm.
Max. scheurwijdte 0,25 mm.               - Scheefstand platen onderling +7 -7 mm.

                                                        

Transport:

De elementen worden aangevoerd op een vrachtwagen met een lengte tot 15 m en een benodigde doorrijhoogte van 4m. De bodemoneffenheid mag maximaal 25 cm over een lengte van 6 m bedragen.
De elementen tot 3,0 m hoog worden verticaal aangevoerd op standaard jukken.
Elementen met een hoogte>3,0 m en <3,5 m kunnen, in overleg met ons, verticaal worden aangevoerd op een speciale dieplader.
Elementen met een hoogte> 3,50 m worden verticaal gekanteld aangevoerd. Deze elementen zijn aan 2 zijden voorzien van hijsankers

Verwerking:

Wij adviseren u horizontale opslag op de bouwplaats te voorkomen en de elementen direct in het werk te monteren.
Ten behoeve van een snelle montage adviseren wij u te werken met drie personen en op de vloer de elementvorm en montagenummers aan te geven, schoorhulzen controleren en indien volgelopen met beton reinigen en reinigen.
Tussen de stekken uit de "werkvloer" kan geen horizontale wapening worden toegepast i.v.m. doorlopende tralieliggers tussen de schillen. De afstand van de stekken uit de vloer tot buitenzijde schil moet minimaal 7 cm zijn.
Tijdens het hijsen van de elementen bedraagt de minimale hoek tussen hijskabels en horizontaal vlak van het element 60.
Elementen hoger dan 3,5 m verticaal uit de jukken hijsen en "plat" op een zachte ondergrond leggen. De hijshaken ontkoppelen en aan de bovenzijde van het element bevestigen. De hijsankers en overtollige beton aan de verticale zijde verwijderen alvorens het element te plaatsen.
Ter voorkoming van beschadigingen bij het hijsen, tussen de hefhaak en schil een lat plaatsen met een lengte van 80 cm, aan de tegenovergestelde zijde van het element de schillen borgen. (Fig. 2).

                   

Element aan schoorzijde op 2 drukvaste stelplaatjes - ca. 50 cm van de uiteinden van het element - plaatsen.
Bij stellen de volgende voegbreedten in acht nemen: tussen vloer en onderzijde wand ca. 5 cm, tussen de elementen 1 cm.
Elk element met twee schoren borgen. Het element loskoppelen van de hijshaken nadat de schoren aan het element en de ondervloer zijn vastgezet. Het element met beide schoren (gelijktijdig) stellen.
Ter plaatse van verticale voegen en hoekaansluitingen de koppelingen versterken d.m.v. wapeningskorven. Bij T- en hoekaansluitingen de elementen aan de buiten- zijde onderling koppelen d.m.v. hoekijzers of schoren.
De verticale naden afdichten d.m.v. latten of montageschuim. De horizontale naden afdichten d.m.v. baddingen welke tevens als borging dienen voor de onderzijde van het element.
Vulbeton maximaal 75 cm/ uur storten en vakkundig trillen met een maximale triltijd van 60% van de vultijd.

                                                              

Sparingen:

De elementen zijn fabrieksmatig te voorzien van sparingen (met of zonder bekisting) , elektradozen met leidingen en stekkenbakken.
Sparingen in het werk aanbrengen is uitsluitend na goedkeuring van onze constructeur mogelijk.