Prefab fundering       

De prefab funderingsbalk wordt toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. De elementen worden op "maat" gemaakt en voorzien van de benodigde montagevoorzieningen en doorvoeren voor benodigde installatievoorzieningen zoals gas- en waterleidingen en riolering.Op de bouwplaats worden de elementen direct op de voorbereide paalfundering geplaatst.Na plaatsing worden de montagevoorzieningen volgegoten met de benodigde gietmortel.Bekistingen zijn t.a.v. de fundering niet nodig.De realisering van prefab fundering is t.o.v. traditioneel aangebrachte funderingsystemen minder gevoelig voor weers- en seizoensinvloeden.Wij leveren u de funderingsbalken met KOMO attest- met- product certificaat.

Wapening en beton:

Betonstaal conform de NEN 6008, kwaliteit FeB 500.
Milieuklasse I en II
Stekankers M12 lengte 70mm gebichromatiseerd.
Stekeind is draadeind M12
Betonkwaliteit minimaal B45
Minimale transportdruksterkte 14 N/mm.
Cementsoort Cem II/B-V 32,5R.
Toepassen van betonpuin granulaat in overleg mogelijk.

Afmetingen en gewicht:

Breedte standaard 300, 350, 400, 300/520, 450, 500, 550 en 600 mm.
Hoogte standaard 500 mm.
Lengte is afhankelijk van belastingen, paalafstanden en gewicht balk max.=5000 kg.
Afwijkende afmetingen in overleg te bepalen.
Gewichten per m zijn afhankelijk van de doorsnede van de elementen. Per m rekenen met 2500 kg.

Maattoleranties:

Meetmethode conform de NEN 2889        Breedte +7 -7 mm.
Lengte +11 -11 mm.                                     Inkassingen +25 -25 mm.
Hoogte +11 -11 mm.                                    Schroefhulzen +11 -11 mm.
Stekken +11 -11 mm.                                   Doorvoeren hori. +50 -50 mm.
Haaksheid +6 -6 mm.                                   Doorvoeren vert. +25 -25 mm.   

Transport en opslag:

Elementen worden middels zelflosser op de bouwplaats aangevoerd.
Afhankelijk van de elementlengte de elementen recht boven elkaar en met 3 of 4 onderstoppingen opslaan.
Het stophout moet haaks op de lengterichting worden geplaatst en in verticale richting in 1 lijn boven elkaar.
Maximale stapelhoogte is afhankelijk van de hoogte van het element en gelijk aan de aanvoerhoogte op de wagen.

Verwerking:

De bouwput tot 60 mm onder de onderkant van de funderingsbalk uitgegraven, en de palen op hoogte heien tot 40 mm van onderkant fundering. Ten behoeve van een snelle montage worden de palen nauwkeurig op hoogte geheid, en afwijkingen in horizontale richting tot een minimum beperkt. De toelaatbare paalafwijkingen zijn afhankelijk van paaldiameter en paalbelasting.
Voor het verlijmen van de wapeningstaaf 12 mm, wordt een gat geboord in de paalkop, op het theoretisch middelpunt van de op het palenplan getekende paalpositie.
De palen worden op hoogte gestort middels voorgevormde kartonnen bekisting en opstorten met krimpvrije mortel B45. Opstorten hoger dan 300 mm. in overleg met de constructeur voorzien van wapening.
Balken worden gemonteerd zodra de opstort een karakteristieke druksterkte van 45 N/mm heeft bereikt. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is de benodigde verhardingstijd bij: 1 tot 5 graden Celsius 96 uur 5 tot 10 graden Celsius 48 uur 10 graden en hoger 24 uur.
Alvorens de balken worden geplaatst, worden de palen voorzien van een "vleilaag" van gietmortel.
Na het leggen en "richten" van de balken worden de montagegaten gevuld met krimpvrije mortel B45.

Sparingen en instortvoorzieningen:

De elementen worden fabrieksmatig voorzien van benodigde doorvoeren voor riolering en leidingen. De plaats van deze doorvoeren zal worden vastgesteld op basis van de voorschriften voor sparingen welke op de legplannen staan aangegeven.
Overige voorzieningen kunnen in overleg worden ingestort.
Voor funderingsbalken ter plaatse van woningscheidende bouwmuren wordt de balk voorzien van een sponning in de lengterichting van de balk.